Projektinė veikla

 

Projektas ,,Vietos iniciatyvos kaimo plėtrai“

Juodupėnų bendruomenės centras ,,Juodupėnai“ kartu su Kūlupėnų bendruomenės centru ,,Kūlupėnai“ ir Erlėnų bendruomenės centru ,,Erlėnai“ įgyvendina projektą  ,,Vietos iniciatyvos kaimo plėtrai“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Nacionalinis kaimo tinklas“. Kaime žymi socialinė ir fizinė atskirtis, tačiau kaimiškos vietovės turtingos išlikusiomis vietos tradicijomis, kultūriniu, kulinariniu paveldu, nuo seno puoselėjimais amatais. Projekto įgyvendinimas pasitarnaus partnerystės ir bendruomeniškumo stiprinimui, užimtumo didinimui, darbo vietų sukūrimo skatinimui, bendruomeninių paslaugų plėtros skatinimui, gyvenimo gerovės didinimui kaime.

Siektini projekto įgyvendinimo rezultatai:

  • suorganizuoti 3 mokomieji vizitai Lietuvoje (kuriuose dalyvaus apie 120 asmenų);
  • įvykę 3 teminiai susitikimai (kuriuose dalyvaus apie 90 asmenų);
  • parengti ir išleisti 3 informaciniai leidiniai (tiražas apie 500 egzempliorių);
  • sukurtos 3 internetinės svetainės;
  • parašytas 1 informacinis straipsnis rajoninėje spaudoje
  • pagaminti rašikliai su Tinklo logotipais (apie 150 vnt.).

Projekte visas numatomas veiklas įgyvendins trys Kretingos rajono kaimo bendruomenės: Juodupėnų bendruomenės centras ,,Juodupėnai“, Kūlupėnų bendruomenės centras ,,Kūlupėnai“ ir Erlėnų bendruomenės centras ,,Erlėnai“. Projekto įgyvendinimo metu bus sudarytos sąlygos pristatyti tradicinius amatus, vietos kulinarinį paveldą, susipažinti su kitų Lietuvos vietovių tradiciniais amatais ir paslaugomis, kulinariniu paveldu. Dalyvaudamos mokomuosiuose vizituose bendruomenės galės  pasidalinti patirtimi, pažinti Lietuvos regionų savitumą, bus sudarytos prielaidos naujų idėjų generavimui kaimo plėtros procesams spartinti